Használati Feltételek

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Webhelyünk használatával beleegyezik, hogy kivétel nélkül elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket, és vállalja, hogy betartja azokat. Jelen feltételek jogilag kötelező érvényűek, korlátozás és minősítés nélkül.
Ezen felhasználási feltételek kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a Signet Armorlite Amera Pte között. 

Ha nem ért egyet ezen feltételekkel, akkor kérjük ne használja webhelyünket.

Előfordulhat, hogy változtatunk weboldalunkon, jelen felhasználási feltételeket, vagy egyéb irányelveken és szabályokon, amelyek a weboldalara vonatkoznak. Javasoljuk, hogy időközönként olvassa át a jelen feltételeket az esetleges frissítésekről és változásokról való tájékozódás érdekében.

Amennyiben Ön 18 évesnél fiatalabb: Szülei vagy törvényes gondviselője beleegyezésére van szüksége, és az ő elfogadásukra és felelősségvállalásukra az alábbiakért: (I) az Ön cselekedetei; (II) a webhely és annak tartalmával kapcsolatos jogdíjak; és (III) az Ön nevében való elfogadás a felhasználási feltételek betartását illetően. Amennyiben nem kapott engedélyt szüleitől vagy törvényes képviselőjétől, akkor hagyja el a weboldalt.

Nemzetközi felhasználók: Ezen weboldal szingapúri központból irányított, működtetett és adminisztrált. Amennyiben Szingapúron kívülről lép be a weboldalra, akkor az Ön felelőssége a helyi törvények betartása. 

Ön elfogadja, hogy a weboldalon található tartalom nem használható olyan módon, ami ellentétes a vonatkozó törvényekkel, korlátozásokkal és előírásokkal.

TARTALOM

Weboldalunk célja az információszolgáltatás magunkról, termékeinkről, szolgáltatásainkról, valamint linkek biztosítása az SA csoport különböző weboldalaihoz. A weboldalon található összes anyag, beleértve az adatokat, védjegyeket, márkákat, szabadalmakat, logókat valamint bármilyen más információt ezen, vagy a weboldalon keresztül elérhető más webhelyen található saját tulajdonúak, vagy szerzői és szellemi tulajdonjogok. 

Weboldalunk tartalmazhat hivatkozásokat olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek nem érhetőek el az Ön országában. Ezek a hivatkozások nem azt jelentik, hogy az SA kívánja az Ön országában is elérhetővé tenni az érintett szolgáltatásokat vagy termékeket, ezért azok az oldalon való bemutatása nem jelent kötelező érvényű értékesítési ajánlatot. Amennyiben kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot a regionális értékesítési szervezetünkkel.

Fenntartjuk a jogot, hogy akár ideiglenesen vagy véglegesen bármikor módosítsuk vagy megszüntessük a z oldalunkon található tartalmat, információt, vagy szolgáltatást előzetes értesítés küldése nélkül. Habár megpróbáljuk biztosítani, hogy weboldalunk pontos és integrált legyen, azonban semmilyen garanciát nem vállalunk az említett pontokra vonatkozóan. 

Az egészségi állapotra vonatkozó információk, ideértve a látásról, a látásgondozásról és a látáskorrekcióról szóló általános információkat nem orvosi tanácsként értelmezhetően tervezték és szánták. Amennyiben úgy gondolja, hogy látási problémája vagy egyéb figyelemreméltó egészségügyi problémája van, abban az esetben minél hamarabb forduljon képzett szakemberhez

ADATVÉDELEM

Tiszteletben tartjuk az Ön magánéletét. Bármely Önről gyűjtött személyes adat (függetlenül attól, hogy Önre, vásárlóira, végfelhasználóira és/vagy termékeink más felhasználójára vonatkozik) a weboldalra vonatkozó adatvédelmi irányelveknek megfelelően lesz kezelve.

A weboldal használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi Irányelvünkben szereplő feltételeket. 

Előfordulhat, hogy változtatunk weboldalunkon, jelen felhasználási feltételeket, vagy egyéb irányelveken és szabályokon, amelyek a weboldalara vonatkoznak. Javasoljuk, hogy időközönként olvassa át a jelen feltételeket és az Adatvédelmi Irányelveket az esetleges frissítésekről és változásokról való tájékozódás érdekében.

Ön elfogadja, hogy a weboldal használatával hozzájárul az információk gyűjtéséhez, felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához az Adatvédelmi Irányelveknek megfelelő módon.

TILTOTT FELHASZNÁLÁS

Weboldalunk vagy annak tartalmának bármilyen kereskedelmi vagy promóciós terjesztése, közzététele vagy felhasználása szigorúan tilos, hacsak Ön nem kapott előzetes írásbeli engedélyt tőlünk vagy a vonatkozó jogosulttól.

A leírt megengedett módoktól eltérően nem töltheti le, teheti közzé, jelenítheti meg, publikálhatja, másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti, továbbíthatja, módosíthatja, adhatja elő, sugározhatja, adhatja át, adhatja el vagy hasznosíthatja bármely más módon a weboldalon megtalálható tartalmakat. Továbbá vállalja, hogy Ön nem módosíthatja, szerkesztheti, törölheti, távolíthatja el, vagy változtathatja meg egyéb módon a webhelyen vagy azon keresztül elérhető tartalmat, beleértve korlátozás nélkül a védjegyeket, kereskedelmi neveket, logókat, szolgáltatási jeleket vagy bármilyen más tulajdonjogi tartalmat vagy közleményt.

Tudomásul veszi, hogy semmilyen tulajdonjogot nem szerez az által, hogy szerzői joggal védett anyagokat tölt le a weboldalról vagy a weboldalon keresztül. Amennyiben Ön másként használja a weboldalt vagy az azon keresztül elérhető tartalmat, adatokat, mint az itt leírtak, Ön megsérthető a szerzői jogokat és más vonatkozó törvényeket kivéve, ha külön engedélyt kapott rá.

SZELLEMI TULJDONJOG BIRTOKLÁSA ÉS VÉDELME

A weboldalon található összes oldal és Tartalom az SA csoport és / vagy annak licencadóinak tulajdonát képezi. A weboldalon megtalálható tartalom és információ szerzői jogok, védjegyek és egyéb szellemi tulajdon, valamint tulajdonjogok és törvények védelme alatt állnak. Ellenkezőértelmű írásos engedély hiányában a weboldal egyetlen részét sem lehet másolni, reprodukálni, módosítani, származékos anyagok létrehozására felhasználni, nyilvánosan megjeleníteni, vagy bármilyen formában terjeszteni. A tulajdonjogi közleményeket, beleértve a szerzői jogokat sérthetetlenül meg kell tartania a letöltött anyagokon. Bármely tartalmat letölthet személyes használatra, azonban kereskedelmi célokra nem használhatja őket, és azok módosítása vagy reprodukálása sem megengedett. A tartalmat nem lehet másolni vagy más módon felhasználni.  Fenntartunk minden jogot, amelyet a jelen Felhasználási feltétel nem nevez meg. 

Az SA tulajdonában lévő és ezen a weboldalon használt logókat, szolgáltatási védjegyeket nem szabad felhasználni semmilyen reklám, publikáció vagy egyéb célra erre vonatkozó írásos engedélyünk nélkül. 

A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM

Weboldalunk lehetőséget kínál értékelések, vélemények megadására online fórumokban, blogokban vagy egyéb szolgáltatásokban (összefoglalóan „Online közösség”), amelyben észrevételeik és hozzászólásaik elérhetőek az Online Közösség többi felhasználója számára. Az Online Közösség használatához 18 évesnek kell lennie. Kérjük, ne feledje, hogy a felhasználók által létrehozott tartalom nyilvánosan elérhető és nem vagyunk kötelesek azt bizalmasan kezelni. 

Amennyiben úgy dönt, hogy rész vesz Online Közösségünkben, akkor közzétehet valósághű és pontos értékeléseket, véleményezéseket, fotókat és más tartalmakat (együttesen: „Felhasználó által létrehozott tartalom”), mindaddig, amíg a felhasználója által létrehozott tartalom nem sérti meg a jelen Felhasználási Feltételeket, jogellenes, obszcén, vulgáris, megtévesztő, fenyegető, rágalmazó, sértő a magánéletre vonatkozóan, nem sérti a szellemi tulajdonjogot, nem káros vagy kifogásolható és nem áll szoftveres vírusokból vagy tartalmaz ilyeneket, továbbá nem tartalmaz politikai kampányt, kereskedelmi megkeresést, e-mail címeket, URL-eket, címeket, telefonszámokat, címeket vagy egyéb kapcsolattartási információkat, láncleveleket, tömeges küldeményeket vagy bármilyen más típusú ’spam’-et. Nem használhat hamis e-mail címet, nem adhatja ki magát más személynek vagy entitásnak és nem tévesztheti meg semmilyen más módon a felhasználója által létrehozott tartalmak eredetét.

Magatartása meg kell hogy feleljen az etikett szabályainak. Amennyiben mi vagy képviselőink termékeket vagy nyereményeket, kompenzációt biztosít Önnek, akkor ezt a tényt nyilvánosságra kell hoznia minden Felhasználó Által Létrehozott Tartalomban. Amennyiben SA termékeiről vagy szolgáltatásairól tesz közzé bármit Felhasználó Által Létrehozott Tartalomban, akkpr  közölnie kell, ha Ön alkalmazotti, szállítói vagy egyéb kapcsolatban áll az SA-val.. 

Bármely vélemény, tanács, nyilatkozat vagy egyéb információ, amelyet harmadik felek tesznek közzé vagy elérhetővé az Online Közösségben, annak szerzői ő maguk és nem pedig az SA. Nem vállalunk felelősséget semmilyen Ön vagy harmadik fél által közzétett publikációval kapcsolatban. Ön elfogadja, hogy Ön felelős a felhasználója által létrehozott vagy továbbított tartalomért, valamint annak bármilyen esetleges következményéért. Jogunkban áll, azonban nem kötelességünk figyelemmel kísérni, szerkeszteni, közzétenni és/vagy eltávolítani a Felhasználók által létrehozott tartalmakat.

ENGEDÉLYEZÉS ÉS KÁRTALANÍTÁS A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALMAKRA VONATKOZÓAN

Ellenkező jelzés hiánya esetében, amennyiben Ön Felhasználó Által Létrehozott Tartalmat hoz létre, vagy küld be, akkor kizárólagos, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, teljesen tovább licencelhető felhasználású, reprodukciós, módosítási, adaptációs, közzétételi, nyomtatási, továbbítási, fordítási, indexelési jogot ad, továbbá a világ bármely részén, bármely már jelenleg is ismert vagy jövőben létrejövő médiában és formában terjeszthető, megjeleníthető és más módon is felhasználható a tartalom akár az Ön tudtával vagy anélkül, az Ön vagy más harmadik fél beleegyezése nélkül. Ön ezennel megadja az SA-nak és képviselőinek, valamint a licenengedélyezőknek a jogot, hogy az Ön saját, vagy felhasználónevét használhassák, ha Mi vagy ők úgy döntenek.

Ön kijelenti és garantálja(I), hogy a Felhasználó Által Létrehozott Tartalomhoz fűződő jogokat birtokolja vagy más módon ellenőrzi és minden előbb említett joghoz rendelkezik a szükséges licenccel; továbbá (II) hogy a Felhasználó Által Létrehozott Tartalom pontos, nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt, szabályt vagy szabályozást és nem sérti a jelen Felhasználási feltételeket, nem okoz sérülést se személynek se szervezetnek. Ön vállalja, hogy kártalanítja az SA-t, annak leányvállalatait, igazgatóit, tisztjeit és alkalmazottait az Ön által közzétett vagy beküldött Felhasználó Által Létrehozott Tartalomból eredő minden követeléssel szemben.  

FELHASZNÁLÓI IRÁNYÍTÁS

A webhely jelszóval és/vagy biztosított részeihez való hozzáférés és azok használata (ha van ilyen) csak a fiókkal rendelkező felhasználókra korlátozódik.  Amennyiben információt nyújt nekünk, ideértve a fiók létrehozását is, akkor vállalja, hogy: (I) valós, pontos, aktuális és teljes információkat ad; és (II) frissíti az információkat, hogy azok valósághűek, pontosak, naprakészek és teljesen maradjanak.

Továbbá vállalja, hogy Ön nem: (I) próbál hozzáférni bármilyen információhoz vagy anyaghoz azon technikai korlátok kiküszöbölésével a weboldalon, amelyek a felhasználó számára korlátokat szabnak; (II) zavarja meg a weboldal biztonságát vagy okoz más módon kárt a weboldalon, beleértve annak erőforrásait, fiókjait, jelszavait, szervereit, hálózatait, amelyekhez kapcsolódnak vagy amelyen keresztül elérhetőek a weboldalhoz kapcsolódó webhelyek, alkalmazások, anyagok, dokumentumok, szolgáltatások; (III) használja a webhelyet olyan módon, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy bármely egyéb módon kárt okozhat a szervernek vagy a hálózatnak; (IV) sért semmilyen szellemi vagy más tulajdonjogot; (V) tesz közzé semmilyen szoftvert, programot vagy fájlt, amely bármilyen berendezésre, szoftverre vagy más részre káros lehet vagy zavart okozhat; beleértve a sérült fájlokat, időzített bombákat, trójai falovakat, vírusokat és férgeket; (VI) hoz létre hamis személyazonosságot az SA vagy más félrevezetése céljából,vagy használ bármilyen más által használt SA domain nevet álnévként vagy email címként; (VII) zavarja meg, akadályozza vagy gátolja bármely más felhasználó számára a weboldal használatát; (VIII) sérti meg a weboldlahoz való hozzáféréssel vagy annak használatával kapcsolatos törvényeket és szabályozásokat; (IX) szegi meg a Felhasználási feltételekben leírtakat; (X) készít, állít össze, tölt le vagy használ fel bármilyen más módon a felhasználókról szóló információkat, továbbá nem terjeszti, továbbítja vagy küldi el bármely módon (ellenszolgáltatás fejében sem) harmadik félnek az információkat; (XI) továbbít kéretlen vagy tömeges tartalmat semelyik SA fiók tulajdonosának, vagy az által megadott email címnek, továbbá nem vesz részt semmilyen lánclevél terjesztésében, versenyben, levélszemét piramis sémában, spamelésben, felmérésekben vagy bármilyen más, ismétlődő én nem kívánt (kereskedelmi vagy egyéb témájú) üzenet terjesztésében; (XII) sérti meg az SA vagy bármely másik harmadik fél jogait (ideértve a magánélethez és nyilvánossághoz fűződő jogokat), továbbá nem él vissza, rágalmaz, zaklat fenyeget meg egy felhasználót sem és/ vagy (XIII) használ bármilyen robotot, pókot vagy más programozott automatikus eszközt, beleértve az automatikus vagy érdeklődő eszközöket, amelyekkel információt szerezhet a weboldlaról, vagy más módon másolhatja/ szerezheti meg a weboldal bármely részét.

Bármilyen szükséges intézkedéshez folyamodhatunk, amennyiben jelen Felhasználó feltételek megsértésével, vagy feltételezett megsértésével kerülünk szembe, beleértve a következőket is: a webhelyhez való hozzáférés felfüggesztése, weboldalhoz való hozzáférés letiltása, az IP címet használó számítógépek blokkolása, az internetszolgáltatóval való kapcsolatba lépés annak érdekében, hogy a fiókja letiltásra kerüljön, bírósági eljárás Önnek szemben, továbbá az alkalmazandó törvények szerinti rendelkezésre álló jogorvoslatok igénylése a hasonló jogsértésekért.

ORVOSI NYILATKOZAT ÉS SZEMORVOS KERESÉSE

WEBOLDALUNK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKAT NYŰJT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL  A LÁTÁSRÓL, ANNAK GONDOZÁSÁRÓL ÉS KORREKCIÓJÁRÓL. NEM ORVOSI TÁJÉKOZTATÁSNAK SZÁNT ÉS NEM ÉRTELMEZHETŐ AKÉNT AZ INFORMÁCIÓ. AMENNYIBEN ÚGY GONDOLJA, HOGY LÁTÁSI PROBLÉMÁI VANNAK, AKKOR MINÉL HAMARABB LÉPJEN KAPCSOLATBA EGY KÉPZETT SZAKEMBERREL.

Habár a weboldal lehetőséget ad Önnek arra, hogy olyan szemorvost keressen, aki SA termékeket árusít, és felajánlhat információkat és egyéb tartalmat, amely szemorvosok és egyéb szakemberek által lett létrehozva, azonban ez nem azt jelenti, hogy Ön páciens-orvos kapcsolatba kerül bármely szemésszel.

A szemészek kötelesek a róluk található információkat folyamatosan aktualizálni, hogy azok pontosak legyenek. Ezeket az információkat azonban mivel harmadik felek szolgáltatják, így általunk ne ellenőrzött tartalomról van szó. Nem vállalunk felelősséget semmilyen jellegű információt illetően, beleértve az értékesíthetőségre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó implicit garanciákat. Kérjük, hogy ellenőrizze az információk pontosságát a megfelelő források alapján, például egyeztessen a szemész szakorvos rendelőjével, a biztosítási szolgáltatókkal és az orvosi vagy szakmai engedélyező testületekkel, érintett szakmai szövetségekkel.

A szemész lokátor az Ön kényelmét szolgálja, lehetővé téve az egyes termékeket árusító szemészek felkutatását. Minden egyéb felhasználás szigorúan tiltott. Habár a weboldalunkon megtalálható szemészek speciális ismeretekkel rendelkeznek az SA termékeit illetően, MI NEM ENGEDÉLYEZZÜK, AJÁNLJUK, GARANTÁLJUK VAGY KÉPVISELJÜK BÁRMILYEN MÓDON A FÜGGETLEN SZEMÉSZEK ÁLTAL NYÚJTOTT  SZOLGÁLTATÁSOKAT, IDEÉRTVE A MEGEMLÍTETT, FELSOROLT VAGY ELÉRHETŐ SZEMÉSZEKET,
AKIK ELÉRHETŐEK A LOKÁTORON VAGY A HONLAP MÁS RÉSZEIN KERESZTÜL. A Lokátorból való kizárás nem jelenti azt, hogy elutasítunk bármilyen szakembert. 

KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÖN FELELŐSSÉGE, HOGY MELYIK SZEMÉSZ SZAKEMBERT VAGY EGYÉB SZAKEMBERT VÁLASZT.  A WEBHELY HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN FELELŐSSÉGE. NEM VAGYUNK FELELŐSEK sEM AZ ÖN SEM MÁS DÖNTÉSEIÉRT VAGY TETTÉÉRT AMIT A KAPOTT INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN TÖRTÉNIK.

HARMADIK FELEK WEBOLDALA ÉS AZOK TARTALMA

 Semmilyen nyilatkozatot nem teszünk bármely olyan weboldalról, amelyhez ezen a weboldalon keresztül férhet hozzá (’Linkelt webhelyek’). A tartalomhoz vagy a weboldalon kívüli oldalakhoz tartozó linkeket kényelmi szolgáltatásként nyújtjuk, és ezeket bármikor letilthatjuk vagy eltávolíthatjuk. A nem SA-hoz kapcsolódó weboldalak tartalmára illetve adatvédelmi gyakorlatára nincs befolyásunk. Továbbá a nem SA webhelyekre mutató linkek nem jelentik azt, hogy mi jóváhagyjuk vagy felelősséget vállalunk az oldalon található tartalomért, illetve a weboldal használatáért; az ilyen összekapcsolt tartalomban megjelenő információk és vélemények nem minden esetben tükrözik az SA személyzetének vagy vezetésének véleményét, álláspontját. Továbbá ezek a linkek semmilyen értelemben sem jelentik azt, hogy az SA jóváhagyja az oldalon megjelenő termékeket vagy szoláltatásokat. A webhelyen kívüli tartalomra vagy információra mutató linkek sértő anyagokat tartalmazhatnak, vagy további linkeket tartalmazhatnak olyan oldalakra, amelyek sértő anyagot tartalmaznak. Ezért az Ön felelőssége, hogy megfelelő óvintézkedéseket tegyen ezen oldalak használatakor (a káros adatokra és vírusokra vonatkozóan is), és felelősséget kell vállalnia az ilyen összekapcsolt webhelyek meglátogatásáért.

NYILATKOZAT A GARANCIÁKRÓL

A HONLAP, AZ ÖSSZES TARTALOMÉRT, AZ ELÉRHETŐ FUNKCIÓKÉRT ÉS ANYAGOKÉRT AMELYEK A HONLAPON TALÁLHATÓAK FELELŐSSÉGRT NEM VÁLLALUNK, IDEÉRTVVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN BÁRMILYEN TÁJÉKOZTATÁST, ADATOT, HOZZÁFÉRÉST, MINDEN GARANCIA AZ ELÉRHETŐSÉGRE, PONTOSSÁGRA, MEGFELELŐSÉGRE, TELJESÍTMÉNYRE, HASZNOSSÁGRA VAGY AZ INFORMÁCIÓK TARTALMÁRA. MI NEM GARANTÁLJUK, HOGY A WEBOLDALON VAGY AZ AZON MEGTALÁLHATÓ TARTALOM, FUNKCIÓK VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOK PONTOSAK, BIZTONSÁGOSAK, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLIEK, VAGY HIBA NÉLKÜLIEK LESZNEK VAGY HOGY AZ EZZEL KAPCSOLATOS HIBÁK KORRIGÁLVA LESZNEK. NEM GARANTÁLJUK, HOGY WEBLAPUNK TELJESÍTENI FOGJA A FELHASZNÁLÓK ELVÁRÁSAIT. SEMMILYEN TANÁCS, EREDMÉNY VAGY INFORMÁCIÓ, AKÁR SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS, AMELYET ÖN SZEREZ AKÁR TŐLÜNK VAGY WEBOLDLAON KERESZTÜL NEM BIZTOSÍT GARANCIÁT. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY VÍRUSÉRT AMI HATÁSSAL LEHET AZ ÖN ESZKÖZÉRE AMIRŐL A FIÓKOT HASZNÁLJA, VAGY AMELY A WEBOLDAL BÖNGÉSZÉSÉBŐL VAGY LETÖLTÉSÉBŐL VAGY AZ OLDALRÓL BÁRMILYEN ADAT, SZÖVEG, KÉP, VIDEÓ VAGY HANGFÁJL LETÖLTÉSÉGBŐL KELETKEZETT. AMENNYIBEN NINCS MEGELÉGEDVE A WEBOLDALLAL NE HASZNÁLJA TOVÁBB.

EGYEDÜLI LEHETŐSÉGE, HOGY A TOVÁBBIAKBAN NE LÁTOGASSA MEG A WEBOLDALT. 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS VAGY KÖTELEZETT AZ SA, ANNAK PARTNEREI, TÁRSAI, MUNKAVÁLLALÓI, ÜGYNÖKEI, TARTALOM VAGY SZERVIZ BIZTOSÍTÓI AZ ÖN, MÁS FELHASZNÁLÓ VAGY HARMADIK FÉL IRÁNYÁBA SEMMILYEN KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A PROFITVESZTÉST VAGY EGYÉB VESZTESÉGET, VAGY BÁRMILYEN DIREKT, INDIREKT, BALESETSZERŰ, HOZZÁJÁRULÁSOS, SPECIÁLIS, KIVÉTELES, VAGY MÁS KÁRÉRT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ ILYEN KÁR A WEBOLDLAHOZ, AZ AZON KÖZZÉTETT TARTALOMHHOZ VAGY INFORMÁCIÓHOZ, A TERVEZÉSI FUNKICÓKHOZ, VAGY AZ OLDAL ELÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKHOZ, AZ AZON MEGTALÁLHATÓ ANYAGOKHOZ, TARTALOMHOZ, LINKEKEHEZ VALÓ ELÉRÉS PROBLÉMÁJÁHOZ KÖTHETŐ.

KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy kártalanítja az SA leányvállalatait, partnereit, ügyvédjeit, munkatársait, valamint azok igazgatóit, tisztjeit, alkalmazottait, tanácsadóit, ügynökeit, és beszállítóit minden veszteséggel, kárral, felelősséggel, vagy követeléssel szemben, beleértve a következőket: ügyvédi díjak és ráfordítások, amelyeket a harmadik fél a következő okokból igényel: (I) Felhasználó Által Létrehozott Tartalom; (II) a weboldal használata; (III) a jelen Felhasználási feltételek bármely megsértése; (IV) harmadik fél jogainak megsértése, ideértve de nem limitálva a szellemi tulajdonjogokat; vagy (V) bármilyen nyilvános, sértő cselekedet a weboldal bármely felhasználójával szemben. 

A fentiek ellenére vállaljuk, hogy az Ön költéségére vállaljuk a kizárólagos védelmét és az irányítás átvételét olyan ügyben, amelyért kártalanítania kell minket, és vállalja, hogy az Ön költségén együttműködik az ilyen követelések védelmében. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, cselekményről vagy eljárásról, amely során a kártalanítás esedékes lehet.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(a) Joghatóság: A webhellyel kapcsolatos minden kérdésére, ideértve a jelen Felhasználási feltételeket is, a szingapúri törvények az irányadók, és Ön vállalja, hogy az esetleges viták rendezése érdekében a helyi bíróságok nem kizárólagos joghatósága alá tartozik. 

(b) Elválaszthatóság: Amennyiben valamilyen okból kifolyólag az itt szereplő rendelkezések semmissé válnak vagy végrehajthatatlannak találják, akkor azok érvénytelenné válnak, de a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes hatályúak maradnak. A jelen Felhasználási feltételekben használt alcímek nem az alattuk szereplő kifejezések értelmezésére vagy interpretálására hivatottak. 

(c) Nincs lemondás: a jelen Felhasználási Feltételek bármely jogának, rendelkezésének, gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról való lemondást vagy rendelkezést.

(d) Teljes szerződés: Ellenkező értelmű rendelkezés értelmében, a jelen Felhasználási Feltételek és más hozzáfoglalt feltétel alkotja a teljes megállapodást Ön és Mi köztünk, valamint bármely leányvállalatunk között, továbbá szabályozza a weboldal, annak tartalma, az információ és egyéb kapcsolódó szolgáltatások használatát, helyettesítve minden előzetes megállapodást, legyen szó akár szóbeli vagy írott megállapodásról. Fenntartjuk a kizárólagos módosítási jogot, hogy bármikor módosítsuk a jelen weboldalt, a Felhasználási Feltételeket vagy az oldalon közzétett tartalmat. Javasoljuk, hogy időnként látogassa meg a weboldalt, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy tisztában van-e az aktuális irányelveinkkel.

(e) Egyes és többes szám: Ahol szükséges, az egyes számot többes számként értse, és a többes számot egyes számként.

(f) Sütik: weboldalunk sütiket használ; a weboldalunk használatával Ön hozzájárul a sütik alkalmazásához a weboldalunk irányelveinknek megfelelő módon. 

(g) Lépjen kapcsolatba velünk: amennyiben panasza van, vagy további információra van szüksége a weboldal használatával kapcsolatban, akkor kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba a következő címen: info@kodaklens.com

Kodak Lens

Válaszd Ki Az Országod

Site Change Photo

Ez a weboldal mind saját, mind harmadik féltől származó cookie-kat használ, hogy statisztikai információkat gyűjtsön az Ön internetes böngészéséről, és megjelenítse az Ön preferenciáihoz kapcsolódó hirdetéseket. A webhely böngészésével megértjük, hogy beleegyezik ezeknek a sütiknek a használatába. Ha további információra van szüksége, keresse fel adatvédelmi irányelveinket.