Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Utoljára módosítva: 2020. november

Ezen Adatvédelmi nyilatkozatban, a Signet Armorlite Amera Pte. Ltd. (SA), tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük azokat, illetve bemutatjuk biztonsági elveinket is, amelyeket az Ön személyes adatainak védelme érdekében állítottunk fel. 

A személyes adatok vagy információk egy magánszemélyre vonatkozó bármely olyan információt jelenthetnek, függetlenül azok valóságtartalmától, amelyből az illető azonosítható: (a) akár az adott adat alapján; vagy (b) bármilyen adat alapján, amelyhez a szervezet hozzáfér, vagy valószínűsíthetően hozzáférhet.

Kérjük, hogy alaposan olvassa el ezen Adatvédelmi nyilatkozatot, hiszen nagyon fontos, hogy teljes mértékben tisztában legyen az adatai felhasználásával, annak miértjével és azok védelmével.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL

Személyes adatainak megadása elengedhetetlen a kérdőívek és megkeresések kitöltéséhez,  a honlapunkon leírt szolgáltatások eléréséhez, továbbá a megrendelések feldolgozásához is („Szolgáltatások”).

Kizárólag akkor tárolhatjuk az Ön személyes adatait, amennyiben Ön önkéntesen továbbítja részünkre személyes adatait. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg személyes adatait a részünkre, vagy később visszavonja személyes adatainak felhasználására vonatkozó hozzájárulását, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk minden szolgáltatásunkat biztosítani az Ön számára. Bármikor lehetősége van hozzáférni, frissíteni a számunkra elküldött adatait, illetve visszavonhatja hozzájárulását azok felhasználására vonatkozóan, amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot.

Kizárólag pontos és nem félrevezető adatokat adjon meg! Köszönjük, ha így tesz és kérjük, hogy tájékoztasson bennünket, amennyiben adatai frissítésre, pontosításra szorulnak. Amennyiben nem pontos és nem valós  adatokat ad meg, vagy nem tájékoztat bennünket, hogy az adatai frissítésre szolnak, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek minden szolgáltatásunkat.

Személyes adatainak következő kategóriáit gyűjthetjük:

Vezetéknév és Keresztnév
Cím
Foglalkozás
Nem
Kor – Születési dátum
Származási ország vagy államplgárság
Elérhetőség (pl.: cím, e-mail cím, kapcsolattartási szám)
Közösségi média fiók azonosítója
Látáskorrekció (különösen a szemészeti szakemberek megrendelésének feldolgozása során)
Az Ön által használt termékek
Érdeklődési kör és preferenciák
Forgalmi adatok (amely magában foglalhatja az IP-címét, az Ön által használt keresési kifejezéseket, oldalakat és a weboldalunkon elérhető belső linkeket, a dátumot és az adatokat, amikor meglátogatta azt a webhelyet, ahonnan átkattintott ezen oldalra, továbbá Ön operációs rendszerét és webböngészőjének típusát).

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait olyan harmadik felektől is megszerezhetjük (beleértve korlátozás nélkül a szemészeti szakembereket is), akik felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy az Ön személyes adatait megosszák velünk.

Amennyiben bármilyen harmadik fél személyes adatait megossza velünk, abban az esetben kijeleni, hogy megszerezte a szükséges hozzájárulást az adott féltől, az adatok megosztását és részünkre való továbbítását illetően, illetve hogy azt mi begyűjtsük, felhasználjuk és megőrizzük a mi saját Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelő elvek alapján.  

SZEMÉLYES ADATAINAK HASZNÁLATA

Csak akkor használjuk fel az Önről szerzett személyes adatot, ha a törvény azt megengedi. Előfordulhat, hogy azért használjuk személyes adatait, mert a törvény azt megköveteli. Azonban semmilyen esetben sem alkalmazunk automatizált döntést, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az Ön személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, használjuk és dolgozzuk fel („Célok”):

Analitikus és weboldal fejlesztési célok
Versenyekhez, hírlevelekhez és egyéb feliratkozásokhoz, online alkalmazásokhoz
A kérések kezeléséhez függetlenül attól, hogy az általunk forgalmazott termékekre vonatkozik-e
Kapcsolattartás és felvétel céljából
Digitális szolgáltatásaink használatához (pl.: online platform,  hitelesítés, hírlevelekről való fel- és leiratkozás, alkalmazások használata)
A velünk való kapcsolatának feldolgozásához, adminisztrációjához és/ vagy kezeléséhez (abban az esetben, ha mi gyártjuk az adott termékeket előfordulhat, hogy a szakembereknek meg kell adnia további személyes adatokat Önről); és
Statisztikai elemzés céljából az adatok anonimizálása után

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A GYŰJTÖTT ADATOKAT

Az Ön személyes adatainak tárolási ideje attól a céltól függ, amelyre az adatot gyűjtöttük. Amennyiben nem tudjuk megadni adatainak tervezett megőrzési idejét ezen nyilatkozat részeként, abban az esetben szeretnénk, ha tisztában lenne hogy adatait kizárólag addig  tartjuk meg, amíg (I) az adott cél eléréséhez szükséges, (II) az egyes célok megvalósításához szükséges, (III) Ön hozzájárulását adtaés/vagy (IV) a vonatkozó törvények előírják. Amennyiben az Ön adatira már nincs szükségünk a fent leírt pontok egyikét érintően sem, akkor megsemmisítjük vagy véglegesen töröljük személyes adatait.

SZEMÉLYES ADATOK, AMIKET MEGOSZTUNK

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait megoszthatjuk a következőkkel:

az SA egyéb csoportjai; és
az SA-n kívüli vállalatok, szervezetek, hatóságok vagy magánszemélyek (például tárhelyszolgáltatók, informatikai szolgáltatók, hitelügynökségek a megrendelések hitelellenőrzése céljából, adatbázis-kezelő és karbantartó szolgáltatók).

Az adatok címzettjeinek egy része előfordulhat, hogy külföldi. Amennyiben a személyes adatait az országon kívülre továbbítjuk, akkor ezt a vonatkozó törvényeket követve tesszük és biztosítjuk, hogy adatai a korábban leírt pontoknak megfelelő védelmet kapják. Személyes adatait kizárólag indokolt „Célok”-ból és/ vagy bűnüldözési célok, jogi és szabályozási követelmények kapcsán érkezett kérelmek teljesítése céljából osztjuk meg. 

SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

Intézkedéseink az Ön személyes adatainak jogosulatlan hozzáférés, felhasználás vagy nyilvánosságra hozatala elleni védelem érdekében:

Kifinomult technikai intézkedéseket hajtunk végre és tartunk fenn annak érdekében, hogy személyes adatait rögzítsük, feldolgozzuk és teljes mértékben biztonságban tartsuk
Korlátozásokat vezettünk be és tartunk fenn az Ön személyes adataihoz való hozzáférést, a hozzáférés monitorizálását, az adatok használatát és azok felügyeletét érintően
Minden munkatársunk, aki hozzáfér az adataihoz köteles olyan megállapodást aláírnii amely kötelezettségeket ró rájuk annak érdekében, hogy betartsák adatvédelmi és titoktartási követelményeinket.
Elvárjuk, hogy minden üzleti partnerünk és harmadik félként működő szolgáltatónk, akikkel az Ön adatai megosztásra kerülnek betartsa a vonatkozó adatvédelmi és titoktartási kikötéseket.
Azon alkalmazottainknak és harmadik felel számára, akik hozzáférnek a személyes adatokhoz rendszeresen tartunk adatvédelmi oktatásokat. 

Habár az SA ésszerű intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, azonban semmilyen interneten keresztül való továbbítás vagy egyéb elektronikus módszer nem nevezhető teljesen biztonságosnak.

Személyes adatainak harmadik félnek vagy külföldi leányvállalatnak történő átadása/továbbítása során biztosítjuk, hogy a fogadó fél megfelelő adatvédelmi szabályokkal rendelkezik.
 

HATÓSÁGNAK VALÓ KÖZZÉTÉTEL

Ön tudomásul veszi, hogy jogunkban áll személyes adatait bármely jogi, szabályozási, kormányzati, adóügyi, bűnüldözési hatóság, bármely egyéb hatóságok, vagy az érintett jogtulajdonos számára közzétenni., amennyiben ésszerű okunk van feltételezni, hogy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala szükséges kötelezettségeink, megállapodásaink vagy követelmények teljesítése érdekében akár önkéntesen vagy kötelezően. Ön beleegyezését adja, hogy amennyiben adatai ilyen körülmények közt kerülnek átadásra, nem lép fel velünk szemben.

HARMADIK FÉL

Weboldalunk tartalmazhat linkeket más felek által üzemeltetett webhelyekre, például leányvállalataink, kereskedőink honlapjaira vagy egyéb fizetési portálokra. A más felek által üzemeltetett webhelyek adatvédelmi előírásaikért nem vállalunk felelősséget. Javasoljuk, hogy ellenőrizze más webhelyek adatvédelmi irányelveit annak érdekében, hogy tájékozódhasson, a gyűjtött  személyes adatok/információk kezelési módjáról. 

AZ ÖN JOGAI

Az alkalmazandó adatvédelmi törvények és rendeletek értelmében Önnek joga van:

Hozzáférni a személyes adataihoz és /vagy azok javítása, törlése;
A feldolgozás korlátozása vagy az ellen való tiltakozás;
Kijelentenie, hogy nem szeretne további marketing információkat kapni;
Bizonyos esetekben kérheti személyes adatainak továbbítását az Ön, vagy egy harmadik fél részére;
Amennyiben személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárlásán alapul, akkor visszavonhatja hozzájárulását anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti beleegyezésen alapuló feldolgozásuk jogszerűségét.

Elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy lehetővé tegyük Önnek jogainak gyakorlását és ennek érdekében kapcsolatba léphet velünk.

Kérjük, adja meg következő információkat, hogy kérésére megfelelően tudjunk reagálni: 

Az Ön neve és vezetékneve, valamint személyi igazolványának fénymásolata;
Konkrét kérés (azaz, hogy milyen jogával szeretne élni); és
A beküldés dátuma és aláírás (ha postai úton küldi el jelentkezését).
 

ADATOK, AMELYEKET ÖNRŐL GYŰJTÜNK HA MEGLÁTOGATJA WEBOLDALUNKAT

A weboldalunkra való belépéskor automatikusan összegyűjtjük és tároljuk adatait szervernaplóinkban és sütikben, amelyek kis fájlok amiket számítógépére küldünk, amikor meglátogatja weblapunkat. 

Ezek az adatok nem teszik lehetővé az Ön közvetlen azonosítását. weboldalunkon azonban rögzítünk adatokat az Ön böngészésével kapcsolatban, például a felkeresett oldalakat és azok elérésének pontos idejét, a keresési adatokat, a készülékéről való információkat (hardver modell, rendszerverzió, egyedi eszközazonosító, internetes protokoll cím, hardverbeállítások, böngésző típusa és böngésző nyelve), a beküldés pontos dátuma és a hivatkozás URL címe.

Személyes adatainak megadása nem szükséges, ha csak webhelyünket szeretné meglátogatni. Ez azt jelenti, hogy megtagadhatja a sütik elfogadását, amennyiben ennek megfelelően konfigurálja a böngészőjét (további információkért olvassa el a böngésző ’Súgó’ részét). A sütik elutasítása azonban megzavarhatja a weboldalon történő navigációt, különösen azáltal, hogy megakadályozza a hozzáférést az oldal bizonyos részeihez. 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

Rendszeresen felülvizsgáljuk, hogy az adatvédelmi nyilatkozat minden pontja be van-e tartva, különös tekintettel arra, hogy az megfelel-e az adatvédelemre vonatkozó új törvényeknek és rendeleteknek. Az oldal folyamatos használatával Ön elfogadja a változás lehetőségét.

KAPCSOLAT

Amennyiben bármilyen kérdése van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, akkor az alábbi címen felveheti velünk a kapcsolatot:
Elérhetőségeink: info@kodaklens.com

Kodak Lens

Válaszd Ki Az Országod

Site Change Photo

Ez a weboldal mind saját, mind harmadik féltől származó cookie-kat használ, hogy statisztikai információkat gyűjtsön az Ön internetes böngészéséről, és megjelenítse az Ön preferenciáihoz kapcsolódó hirdetéseket. A webhely böngészésével megértjük, hogy beleegyezik ezeknek a sütiknek a használatába. Ha további információra van szüksége, keresse fel adatvédelmi irányelveinket.